An Giang kiểm điểm vụ công chức chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn

UBND tỉnh An Giang đã có Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận thanh tra số 344 về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng, xét chuyển cán bộ, công chức.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đã có Kế hoạch số 560/KH-UBND để triển khai thực hiện kết luận thanh tra số 344/KL-TTBNV ngày 29/7/2020 của Thanh tra Bộ Nội vụ về việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn trong các cơ quan hành chính nhà nước của Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2019.

Theo đó, thực hiện nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra số 344 của Thanh tra Bộ Nội vụ, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung.

6 trường hợp không có thời hạn từ đủ 60 tháng trở lên làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo đại học, sau đại học trong ngành, lĩnh vực cần tuyển, nâng ngạch công chức từ ngạch cán sự, nhân viên lên ngạch chuyên viên không qua thi tuyển hoặc xét tuyển và không có quyết định tuyển dụng viên chức.

Trong 6 trường hợp này, hiện có một trường hợp đã là công chức qua thi tuyển; một trường hợp có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tại thời điểm tiếp nhận vào công chức; hai trường hợp được xét chuyển, điều động, tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển trước ngày 28/12/2017 và đến nay đã có đủ tiêu chuẩn về 60 tháng làm việc ở trình độ đại học tính theo văn bằng, chứng chỉ.

Đối với 4 trường hợp trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Nội vụ phối hợp, yêu cầu cơ quan sử dụng công chức rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện và đánh giá, nhận xét về mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ, uy tín... để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý thuộc trường hợp không thu hồi quyết định tuyển dụng.

Với 2 trường hợp còn lại, một trường hợp không có quyết định tuyển dụng viên chức, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho tham gia thực hiện tuyển dụng lại công chức; trường hợp trúng tuyển sẽ giữ nguyên quyết định, trường hợp không trúng tuyển sẽ thu hồi quyết định tuyển dụng, tiếp nhận, xét chuyển, điều động, bố trí về công tác tại xã phường do đã có sai phạm từ lúc chuyển từ cán bộ xã, phường thành viên chức; một trường hợp được tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển sau ngày 28/12/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thu hồi, hủy bỏ quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển, đồng thời, bố trí về lại đơn vị cũ theo quy định. Thời gian thực hiện và hoàn thành trong tháng 10/2020.

19 trường hợp Hội đồng Kiểm tra, sát hạch thành lập không đúng thẩm quyền (Quyết định ban hành sau ngày 28/12/2017); trong đó có18 trường hợp tại thời điểm tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đúng thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 

Về giải pháp xử lý 19 trường hợp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cơ quan sử dụng công chức rà soát nhu cầu, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, uy tín để có đề nghị thành lập lại Hội đồng Kiểm tra, sát hạch theo đúng quy định.

[An Giang: 34 công chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện]

Nếu đạt yêu cầu kiểm tra, sát hạch sẽ xem xét giữ nguyên quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. Trường hợp không đạt yêu cầu kiểm tra, sát hạch sẽ thu hồi quyết định tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển. Thời gian thực hiện và hoàn thành vào tháng 10/2020.

34 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện (Quyết định bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017); trong đó có 18 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, quản lý cấp sở và 16 trường hợp thiếu Trung cấp lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học.

Với 34 trường hợp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Nội vụ tiến hành rà soát, thông báo cá nhân, cơ quan sử dụng công chức yêu cầu khẩn trương tham gia học, thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định để bổ sung các chứng chỉ còn thiếu về Sở Nội vụ trước ngày 15/12/2020.

Trường hợp đã có thông báo nhưng không thực hiện, Sở Nội vụ báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý theo quy định miễn nhiệm, không bổ nhiệm lại. Thời gian triển khai trong tháng 9/2020 và hoàn thành trong tháng 12/2020.

Đối với 19 trường hợp đã được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển, đến nay, An Giang chỉ còn 18 trường hợp do có một trường hợp đã được điều động về huyện, phân công giữ chức vụ bầu cử. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phối hợp cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tuyển dụng lại theo đúng quy định.

Đối với 8 trường hợp đã được bổ nhiệm chức vụ nhưng thiếu quy trình xét chuyển viên chức thành công chức (quyết định ban hành trước ngày 28/12/2017), Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Nội vụ phối hợp, yêu cầu cơ quan sử dụng công chức rà soát về tiêu chuẩn, điều kiện và đánh giá, nhận xét về mức độ hoàn thành chức trách nhiệm vụ, uy tín,... để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, xử lý. Thời gian triển khai trong tháng 9/2020 và hoàn thành trong tháng 12/2020.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang giao Sở Nội vụ tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tiến hành rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ công chức, đặc biệt là văn bằng, chứng chỉ đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức.

Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố làm rõ trách nhiệm, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại đã nêu trong các biên bản làm việc của đoàn thanh tra; báo cáo kết quả kiểm điểm gửi Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 31/12/2020 để báo cáo Thanh tra Bộ Nội vụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục