Hà Nội giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2020

Thành phố giảm 1 cơ quan hành chính tương đương sở; giảm 65 phòng thuộc sở, 154 đơn vị sự nghiệp công lập do sắp xếp tổ chức bộ máy 256 đơn vị.
Hà Nội giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015-2020 ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Thành phố giảm 1 cơ quan hành chính tương đương sở; giảm 65 phòng thuộc sở. Bên cạnh đó, thành phố cũng giảm 154 đơn vị sự nghiệp công lập do sắp xếp tổ chức bộ máy 256 đơn vị và tăng 102 trường phổ thông và mầm non nhằm sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy theo quy định của Trung ương và theo yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đến cuối tháng 2/2020, thành phố Hà Nội có 7.635 công chức, chưa sử dụng 407 biên chế; trong đó số biên chế công chức được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt và Ủy ban Nhân dân thành phố giao năm 2015 là 9.408 biên chế công chức, năm 2017 là 9.116 và năm 2020 là 8.042 biên chế công chức.

Thành phố có 108.902 viên chức, chưa sử dụng 13.434 biên chế; trong khi số biên chế viên chức được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt và Ủy ban Nhân dân Thành phố giao năm 2015 là 129.272 biên chế viên chức, năm 2017 là 126.362 và năm 2020 là 122.765 biên chế viên chức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục