Hà Nội: Học sinh lớp 1, lớp 2 có thể được xét lên lớp, không cần thi

Giáo viên dựa vào kết quả học kỳ I, kết quả giữa kỳ II và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học 2020-2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2.
Hà Nội: Học sinh lớp 1, lớp 2 có thể được xét lên lớp, không cần thi ảnh 1Học sinh lớp 1, 2 ở Hà Nội có thê được xét lên lớp thay vì thi trực tuyến. (Ảnh: PV)

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có công văn gửi các phòng giáo dục và đào tạo, các trường chuyên biệt trực thuộc Sở về việc kết thúc năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị này chỉ đạo các trường tiểu học trên địa bàn quản lý chưa hoàn thành việc kiểm tra, đánh giá định kỳ các môn học cuối học kỳ 2, không đủ điều kiện để kiểm tra trực tuyến theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được vận dụng Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 4/9/2020 ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học, Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT) để hoàn thành việc đánh giá, xếp loại học sinh, giao quyền cho giáo viên dựa vào kết quả học kỳ I, kết quả giữa kỳ II và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học 2020-2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

[Bắc Ninh cho phép học sinh, sinh viên trở lại trường từ ngày 10/8]

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các phòng giáo dục trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 15/8 để kịp thời chuẩn bị cho năm học mới.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị phương án trên và được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý triển khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục