Hà Nội khảo sát thực tế để ban hành giá đất đai

Đợt khảo sát, điều tra này do Sở Tài nguyên Môi trường HN chịu trách nhiệm chính, tại 577 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố vừa quyết định thành lập đoàn điều tra, khảo sát về giá đất thực tế trên địa bàn nhằm điều chỉnh kịp thời giá đất do Ủy ban ban hành hàng năm.

Đợt khảo sát, điều tra này tiến hành đến hết tháng 9/2012 do Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội chịu trách nhiệm chính với mục tiêu tổ chức điều tra, khảo sát, thu thập thông tin giá đất thị trường tại khu vực 577 xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

Loại đất điều tra được xác định là đất ở, đất sản xuất - kinh doanh phi nông nghiệp, đất nông nghiệp.

Về hình thức điều tra, đoàn sẽ khảo sát 50 thửa đất đã có giao dịch thành công trên thị trường tại các phường thuộc các quận, thị xã và khảo sát 30 - 40 thửa đất đã giao dịch thành công tại các xã, thị trấn thuộc các huyện (thời điểm giao dịch thành công được tính từ tháng 10/2011 đến năm 2012).

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, sau khi hoàn thành việc khảo sát xác định giá đất, các đoàn công tác sẽ phân tích, hoàn thiện dự thảo bảng giá đất năm 2013 gửi Sở Tài chính thẩm định và xin ý kiến thành phố trước khi ban hành, công bố áp dụng từ ngày 1/1/2013./.

Minh Nghĩa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục