Hà Nội tiến hành khử trùng các di tích nổi tiếng phòng dịch COVID-19

Hàng loạt di tích như nhà tù Hoả Lò, Đền Ngọc Sơn, Đền Bà Kiệu,... tạm dừng hoạt động và tiến hành khử trùng trong ngày 10/3 để đảm bảo an toàn trước dịch COVID-19.
Minh Sơn (Vietnam+)