Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng vùng sản xuất rau an toàn tại xã Tân Minh, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 40 tỷ đồng, không kể chi phí giải phóng mặt bằng.

Theo đó, trên diện tích nghiên cứu 49,6ha đưa vào quy hoạch đầu tư phát triển vùng sản xuất rau an toàn sẽ cải tạo, nâng cấp khoảng 4.000m đường giao thông trục chính nội đồng, xây dựng hệ thống điện, cấp, thoát nước… để phục vụ sản xuất.

Trong tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng, phần vốn ngân sách thành phố sẽ hỗ trợ các hạng mục đầu tư như đường bê tông nội đồng, hệ thống tưới, tiêu nước, hệ thống lưới điện phục vụ sản xuất, hệ thống thu gom phế liệu và xử lý môi trường, nhưng không vượt quá định mức 250 triệu đồng/ha. Phần kinh phí còn lại huy động từ ngân sách huyện và đóng góp của nông dân vùng dự án.

Việc đầu tư dự án phát triển vùng sản xuất rau an toàn tại xã Tân Minh sẽ tạo điều kiện cho xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành vùng rau sạch, an toàn phục vụ nhu cầu tiêu dùng của huyện Thường Tín và thành phố Hà Nội; đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp. Dự án được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2013-2015.

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã chấp thuận đề xuất Quy hoạch xây dựng nhà máy giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm phía Nam thành phố Hà Nội, tại xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín.

Nhà máy giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm được quy hoạch có quy mô dây chuyền giết mổ 2.000 con gà/giờ, 200 con lợn/giờ, 30 con trâu, bò/giờ. Với quy mô dây chuyền như trên, dự kiến, diện tích xây dựng các hạng mục công trình dự án khoảng 2ha, bao gồm các công trình khu sản xuất khoảng 1,6ha, khu phụ trợ sản xuất khoảng 0,2ha, khu hành chính, công cộng dịch vụ khoảng 0,2ha.

Về quy mô sử dụng đất, Nhà máy giết mổ và chế biến gia súc gia cầm tại xã Thắng Lợi được tính toán trên cơ sở quy mô đầu tư xây dựng các hạng mục công trình của dự án phù hợp dây chuyền công nghệ, quy mô công suất giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường cũng như phù hợp yêu cầu, diện tích đất thực tế của địa phương và có tham khảo các nhà máy giết mổ và chế biến gia súc, gia cầm khác.

Căn cứ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam về tổng mặt bằng xí nghiệp công nghiệp quy định mật độ xây dựng tối thiểu của lò mổ là 40% với quy mô diện tích xây dựng công trình khoảng 2ha, do đó, quy mô diện tích đất để xây dựng nhà máy giết mổ và chế biến gia súc gia cầm phía Nam Hà Nội được xác định tối đa khoảng 5ha./.

Tuyết Mai (TTXVN)