Một phiên họp của Quốc hội Hàn Quốc. (Nguồn: Yohap)

Ngày 5/6, Chính phủ Hàn Quốc và đảng Dân chủ cầm quyền đã triệu tập một hội nghị gồm quan chức cấp cao của đảng, chính phủ và các bộ, ngành nhằm thảo luận đề án cải tổ bộ máy chính phủ.

Trong phương án được bàn thảo, cơ cấu bộ máy chính phủ mới sẽ 52 cơ quan gồm 18 bộ, 5 cơ quan ngang bộ, 17 tổng cục và tương đương, 2 viện, 4 văn phòng và 6 ủy ban. Bộ máy chính phủ trước có 51 cơ quan gồm 17 bộ, 5 cơ quan ngang bộ, 16 tổng cục và tương đương, 2 viện, 5 văn phòng và 6 ủy ban.

Đặc biệt, hội nghị đã thảo luận việc thành lập mới Bộ Khởi nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (vốn nâng cấp từ Cơ quan Xúc tiến doanh nghiệp vừa và nhỏ, trước kia vốn thuộc Bộ Công nghiệp) nhằm thống nhất quản lý và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hiện tại, các công việc quản lý liên quan tới giới tiểu thương, cá nhân khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang bị chia tách rải rác ở nhiều ban ngành.

[Tổng thống Hàn Quốc chỉ định ba phó giám đốc cơ quan tình báo]

Ngoài ra, hội nghị tập trung thảo luận điều chỉnh chức năng của nhiều bộ, ngành như không chuyển chức năng thương mại từ Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên sang Bộ Ngoại giao để thành lập Bộ Ngoại giao và Thương mại như dự kiến trước đó; khôi phục lực lượng cảnh sát biển và Cơ quan Quản lý khẩn cấp quốc gia thành hai cơ quan độc lập. Các chức năng khác của Cơ quan An toàn quốc dân sẽ được chuyển giao cho Bộ Hành chính và nội vụ, và theo đó bộ này sẽ đảm nhiệm các chức năng tương tự như Bộ An toàn và hành chính trước đây./.