Người nhập cư tại Áo. (Nguồn: Getty)

Ngày 28/2, Chính phủ Cộng hòa Áo đã thông qua dự luật ngừng cung cấp chỗ ở và thực phẩm cho những người bị bác đơn xin tị nạn và từ chối rời khỏi nước này.

Hãng tin Reuters cho biết dự luật còn phải được Quốc hội thông qua và trong dự luật còn có quy định phạt tiền hoặc phạt tù đối với những người nhập cư cung cấp thông tin giả về nhân thân.

Đây là một trong gói các biện pháp mà Chính phủ Áo đang chuẩn bị áp dụng nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của Đảng Tự do mang tư tưởng cực đoan.

Bộ trưởng Nội vụ Wolfgang Sobotka khẳng định rằng những người nhập cư không được cấp quy chế tị nạn mà không chịu hồi hương sẽ phải tự gánh chịu hậu quả.

Theo ông, điều luật mới là nhằm bảo đảm sự thượng tôn pháp luật và khuyến khích những người bị bác đơn xin tị nạn tự nguyện rời khỏi Áo.

Những người tìm kiếm quy chế tị nạn tại Áo được nước này hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu như cung cấp chỗ ở, thực phẩm và chữa bệnh miễn phí cùng 40 euro tiền tiêu vặt mỗi tháng.

Hiện tại có gần 4.000 người nhập cư đang hưởng “chế độ bao cấp tối thiểu“ nhưng dưới tác động của điều luật mới sẽ có 2.000 người phải rời khỏi Áo.

Văn phòng tại Áo của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR, có trụ sở chính ở Thụy Sỹ) đã lên tiếng về tính chất “đáng ngại“ của dự luật và kêu gọi Quốc hội nước này cân nhắc kỹ trước khi bày tỏ thái độ đồng tình hay phản đối./.