Ngày 25/12, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp bất thường nhằm xem xét, quyết nghị công tác nhân sự đối với một số chức danh Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách nội vụ nhiệm kỳ 2011-2016.

Kết quả, ông Phạm Ngọc Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã được bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhiệm kỳ 2011-2016; ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Tài chính được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; bà Nguyễn Hòa Hiệp, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh, được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Thuộc, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, được bầu làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách nội vụ.

Trước đó, tại kỳ họp, các đại biểu cũng biểu quyết nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với ông Hồ Thanh Sơn do thực hiện nhiệm vụ mới; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với các ông Trần Minh Phúc, Nguyễn Thành Trí do thực hiện cơ cấu bố trí cán bộ theo quy định; miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh phụ trách Nội vụ đối với ông Nguyễn Đém do nghỉ hưu theo chế độ./.