Hệ lụy từ "Tour 0 đồng" kéo du khách Trung Quốc vào Việt Nam

Khách Trung Quốc đi du lịch Việt Nam theo “tour 0 đồng” tăng mạnh ở Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh và Quảng Ninh, song ngành du lịch địa phương không được hưởng lợi mà còn phải gánh nhiều hậu quả.

Từ giữa năm 2016 đến nay, khách Trung Quốc đi theo “tour 0 đồng” tăng mạnh ở Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và mới đây là Quảng Ninh, nhưng ngành du lịch địa phương hầu như không được hưởng lợi, bởi giá tour 0 đồng.

Thực trạng này không chỉ gây thất thoát nguồn thuế mà còn gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh du lịch địa phương./.

(Vnews)