Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc

Sáng 12/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019 với chủ đề “Cách tiếp cận của Phật giáo về sự lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì xã hội bền vững” chính thức khai mạc.
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 1Thủ tướng Nepal Khadga Prasad Sharma Oli đến dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 2Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 3Các chư Tôn đức Giáo phẩm cử hành nghi lễ khai mạc. Ảnh: Thống Nhất/TXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 4Các tăng ni, phật tử tại lễ khai mạc Đại lễ Vesak 2019. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 5Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 6Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 7Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 8Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 9Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 10Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 11Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 12Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 13Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 14Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 15Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 16Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 17Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 18Tăng, ni, Phật tử, đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 19Phó tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu đến dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 20Những đoàn đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
Hình ảnh các đại biểu dự Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc ảnh 21Những đoàn đại biểu quốc tế đến dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc lần thứ 16 - Vesak 2019. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục