Hình ảnh các đại biểu trình bày tham luận tại Đại hội XIII

Đại hội XIII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ hai, nghe một số đại biểu trình bày tham luận. Theo chương trình, các đại biểu làm việc cả ngày tại hội trường để thảo luận các văn kiện Đại hội.
(TTXVN/Vietnam+)