Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa

Lễ an táng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sẽ diễn ra từ 13 giờ cùng ngày tại quê nhà, Khu Ma Vang, thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

Lễ truy điệu đồng chí Đỗ Mười tổ chức vào 9 giờ sáng nay, ngày 7/10 tại Nhà Tang lễ Quốc gia - số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội) và Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Hình ảnh xúc động khi linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa.

Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 1Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 2Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 3Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 4Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 5Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 6Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 7Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 8Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 9Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 10Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 11Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 12Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 13Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 14Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 15Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hình ảnh di linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tới linh xa ảnh 16Linh cữu nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được chuyển ra linh xa (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục