Hình ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước với các đại biểu dự Hội nghị TW9

Sáng 25/12, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội.
(TTXVN/Vietnam+)