Hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với các đại biểu Quốc hội

Ngày 23/10/2018, tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XIV đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.
(TTXVN/Vietnam+)