Hình ảnh vắng lặng ở các địa phương trong ngày đầu cách ly toàn xã hội

Ngày 1/4/2020, ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg về việc cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày trên phạm vi toàn quốc, người dân đã hạn chế ra đường.
(TTXVN/Vietnam+)