Ông Boris Kolesnikov. (Nguồn: Reuters)

Ngày 31/3, Chính phủ của phe đối lập đã ra mắt tại Kiev. "Nội các trong bóng tối" này do ông Boris Kolesnikov đứng đầu, gồm 4 phó thủ tướng và 12 bộ trưởng.

Ông Kolesnikov nêu rõ: "Chính phủ hiện hành hoàn toàn không có năng lực. Vì thế, trên cơ sở thông lệ châu Âu, chúng tôi thành lập chính phủ trong bóng tối, làm cơ sở chung để phát triển các dự án chiến lược quan trọng trong lĩnh vực kinh tế xã hội, cũng như cải cách hiến pháp và an ninh quốc gia."

Trong khi đó, một nguồn tin cho biết ông Kolesnikov đã viết đơn xin ra khỏi Đảng Các Khu vực và gia nhập Đảng Khối đối lập. Nguồn tin này cũng cho biết hiện Đảng Các khu vực đang ở trong tình trạng tê liệt./.