HNX: 2/3 phien dau gia co phan khong co nha dau tu dang ky hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Trong tháng Tám, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) diễn ra duy nhất 1 phiên bán đấu giá thoái vốn của Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn tại Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Theo HNX, ban đầu lịch đấu giá đầu tháng Tám có dự kiến 3 phiên đấu giá cổ phần, tuy nhiên do không có nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần nên có 2 phiên đấu giá đã không diễn ra.

Về phiên đấn giá cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, khối lượng cổ phiếu chào bán trong phiên là 1,3 triệu cổ phần và số lượng trúng giá đạt tỷ lệ thành công 100%. Theo đó, số tiền thu được qua phiên đấu giá là 17 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 3,1 tỷ đồng và không có chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm.

Theo thống kê từ HNX, từ đầu năm đến nay, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức 8 phiên đấu giá thoái vốn với tổng số cổ phần chào bán đạt 34,2 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt 33,1 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 96,8%, tổng số tiền trúng giá đạt 855,8 tỷ đồng./.

HNX: 2/3 phien dau gia co phan khong co nha dau tu dang ky hinh anh 2(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)
Hạnh Nguyễn (Vietnam+)