Hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử

Các điểm bỏ phiếu trên địa bàn Hà Nội đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân vào ngày 23/5 thành công, an toàn và đúng quy định.
Quảng-Hùng (Vietnam+)