Hoạt động của Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại Điện Biên

Ngày 21/4, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác Trung ương đã dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ A1 và thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên.

ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_1.jpg
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_2.jpg
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_3.jpg
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_4.jpg
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_5.jpg
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Đền thờ liệt sỹ Chiến trường Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_6.jpg
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân viếng các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_7.jpg
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_8.jpg
Phó Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Thị Sự dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ A1. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN_
ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_9.jpg
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà Chiến sỹ Điện Biên Nguyễn Hữu Chấp. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_10.jpg
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà Chiến sỹ Điện Biên Nguyễn Viết Điểm. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_11.jpg
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Chiến sỹ Điện Biên Nguyễn Viết Điểm. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_12.jpg
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_13.jpg
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
ttxvn_quyen_chu_tich_nuoc_cac_hoat_dong_tri_an_tai_dien_bien_14.jpg
Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân xem bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên phủ tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục