Ông Huỳnh Anh Minh (thứ hai từ phải qua) trúng cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa 8. (Nguồn: binhphuoc.gov.vn)

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, sáng 10/12, kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước khóa 8 đã bế mạc và thông qua nhiều nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã bầu ông Huỳnh Anh Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hớn Quản làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đồng thời bầu bổ sung 2 thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đánh giá, phân tích nguyên nhân những hạn chế, tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015, trên cơ sở đó đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể cho kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 5 năm giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016-2020 là 7,5%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 là 100.000 tỷ đồng (giai đoạn 2011-2015 là 65.000 tỷ đồng); đến năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 61,1 triệu đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 2 tỷ USD (năm 2015 ước đạt 1,113 tỷ USD).

Đến năm 2020, có 50% trên tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới, khoảng 25% số trường các cấp đạt chuẩn quốc gia, có 8,5 bác sỹ/vạn dân, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 80%, hộ nghèo còn dưới 1,0%.

Phát biểu bế mạc mạc kỳ họp, ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết: Để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đã đề ra, trong năm 2016, các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt 7 công việc trọng tâm.

Theo đó, cần quyết liệt thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung tháo gỡ khó khăn cho nông dân, nhất là về tiêu thụ nông sản chủ lực; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là về tín dụng, thị trường tiêu thụ, đổi mới công nghệ, lao động kỹ thuật; thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phấn đấu hết năm 2016 có 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.../.