Hồi hộp xem đặc công diễn tập đột nhập giải cứu con tin

Ngày 6/7, tỉnh Hậu Giang tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2019 với các nội dung chuyển lực lượng vũ trang từ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.
Duy Khương (TTXVN/Vietnam+)