Hoi nghi Ban Chap hanh Dang bo Khoi cac co quan TW lan thu 9 hinh anh 1Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 6/9, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9.

Ông Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác 9 tháng của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại hội nghị cho thấy trong 9 tháng đầu năm 2017, tuy phải đối diện với những khó khăn, thách thức do tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước còn nhiều khó khăn; dịch bệnh, thiên tai xảy ra liên tiếp trên diện rộng, song Đảng bộ Khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên nỗ lực cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối bám sát các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối để cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề và các chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo phương châm tiếp tục hướng về cơ sở; tăng cường làm việc với các cấp ủy để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý những vấn đề phát sinh, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp với một số ban cán sự đảng trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức, cán bộ.

Các cấp ủy đảng tiếp tục chủ động tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện từng bước có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên. Nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền về công tác xây dựng Đảng được nâng cao, góp phần tích cực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Đảng bộ Khối tập trung tổng kết, kiện toàn mô hình tổ chức, từng bước làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong Đảng bộ, đồng thời đóng góp tích cực trong việc tham gia xây dựng Đề án Trung ương 6 (khóa XII). Việc nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chuyên đề đã đi vào nền nếp và có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và chất lượng công tác xây dựng Đảng từng bước được nâng lên.

Các đại biểu dự hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận thời gian qua, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chất lượng công tác tham mưu của một số cán bộ, đảng viên trong việc cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước có mặt còn hạn chế.

Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và Đảng ủy Khối ở một số tổ chức đảng chất lượng chưa cao; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết còn hình thức, chưa sát thực tiễn, thiếu các giải pháp có tính đột phá...

Những tháng cuối năm 2017, Đảng bộ Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Đảng bộ Khối tập trung vào việc tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số chủ trương, chính sách lớn, nhất là về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và của Đảng ủy Khối về đổi mới công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các giải pháp về công tác Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; hoàn thành bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025; xem xét, phê duyệt quy hoạch theo phân cấp quản lý.

Đảng bộ Khối tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đẩy mạnh việc thực hiện nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên, chú trọng công tác phát triển đảng viên đảm bảo chất lượng; tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 theo Thông báo Kết luận số 38-TB/TW ngày 3/8/2017 của Bộ Chính trị...

Tại hội nghị, Đảng bộ Khối đã tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ; trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tỉnh Quảng Trị.

Cụ thể, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã hỗ trợ tỉnh Quảng Trị kinh phí xây dựng tặng các gia đình liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với các mạng 115 căn nhà tình nghĩa, tương đương với hơn 8 tỷ đồng.

Sau đợt mưa lũ kéo dài tại tỉnh Yên Bái, Sơn La và một số tỉnh khu vực Tây Bắc đầu tháng Tám vừa qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thống nhất trích 600 triệu đồng từ kinh phí đợt vận động để chia sẻ khó khăn, giúp đỡ các gia đình chính sách của tỉnh Yên Bái và Sơn La.

Tại hội nghị, Đảng bộ Khối cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng Khối các cơ quan Trung ương” cho các nguyên lãnh đạo Đảng ủy Khối./.
Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)