Hoi nghi ve Phat trien thi truong von xanh tai Viet Nam hinh anh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Văn Giáp/BNEWS/TTXVN)

Ngày 10/11, Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức Hội nghị “Phát triển thị trường vốn xanh tại Việt Nam.”

Hội nghị được tổ chức với mong muốn ứng phó với những thách thức mới để định hình cho một tương lai xanh, nắm bắt những cơ hội mới và xu hướng mới, xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phát triển bền vững.

Hội nghị lần này là một bước tiếp nối trong hàng loạt nỗ lực của Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm triển khai các quyết sách quan trọng của Chính phủ vì một nền kinh tế xanh, tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cập nhật các chính sách, công cụ, sản phẩm tài chính xanh, thị trường vốn xanh; định hướng chính sách phát triển thị trường vốn xanh tại Việt Nam. Các chuyên gia quốc tế và khu vực cũng chia sẻ về kinh nghiệm, thông lệ quốc tế trong mảng thị trường vốn xanh.

Một số sản phẩm, công cụ tài chính xanh có ý nghĩa quan trọng được giới thiệu tại hội nghị như danh mục dự án xanh do Ngân hàng Nhà nước xây dựng, hay trái phiếu xanh chính quyền địa phương đầu tiên được phát hành thí điểm, đặc biệt là Chỉ số phát triển bền vững (VNSI) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là lần đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam có một chỉ số phát triển bền vững và là chỉ số đo lường phát triển bền vững trong khu vực doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh, để thực hiện tăng trưởng xanh, việc tạo ra được sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý, các tổ chức chính trị, xã hội, cộng đồng doanh nghiệp cũng như công chúng đầu tư là rất quan trọng.

Ông Sơn cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của GIZ đối với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo ông Sơn, trong thời gian qua, GIZ đã tích cực đóng góp, tư vấn trong việc hình thành và phát triển khung pháp lý cho thị trường chứng khoán, hỗ trợ hình thành phát triển sản phẩm mới; trong đó có các sản phẩm chứng khoán phái sinh, hỗ trợ hoạt động lưu ký, thanh toán chứng khoán.

Đặc biệt, năm 2016-2017, GIZ đã hỗ trợ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước soát xét các báo cáo bền vững của các công ty niêm yết làm cơ sở phát triển chỉ số xanh và bền vững - một trong những sản phẩm tài chính xanh cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Sơn hy vọng, GIZ sẽ tiếp tục hướng hoạt động trọng tâm của mình giúp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan hiện thực hóa xu hướng “xanh hóa” các sản phẩm chứng khoán nhằm phát triển thị trường vốn xanh, góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo ông Sơn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mong muốn trong thời gian tới, với sự ủng hộ, phối hợp của các Bộ, ngành, các đơn vị liên quan và sự hỗ trợ của GIZ, các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thể triển khai được một khuôn khổ định hướng về tài chính xanh và các sản phẩm tài chính xanh cho các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ đó giúp thị trường vốn xanh phát triển bền vững.

Tiến sỹ Michael Krakowski, Giám đốc - Cố vấn trưởng Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô, tăng trưởng xanh cho biết, Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô, tăng trưởng xanh luôn đánh giá cao các nỗ lực và sự hỗ trợ tích cực của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch chứng khoán T​hành phố Hồ Chí Minh, các địa phương đi tiên phong trong việc xây dựng các chính sách phù hợp với tài chính xanh và phát triển các sản phẩm tài chính xanh, định hướng lại nguồn vốn hướng tới đầu tư xanh.

Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô, tăng trưởng xanh cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trong việc thực thi chiến lược tăng trưởng xanh, chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững của Việt Nam./.

Văn Giáp (TTXVN/Vietnam+)