Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo kết quả điều tra của Vụ Dự báo Thông kê (Ngân hàng Nhà nước) về xu hướng kinh doanh trong quý 2 của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, thanh khoản của hầu hết các tổ chức tín dụng đang ở trạng thái “tốt” đối với cả đồng Việt Nam và ngoại tệ, thanh khoản toàn hệ thống tiếp tục ổn định hoặc cải thiện trong các quý tiếp theo.

Môi trường kinh doanh cải thiện

Theo nhận định của các tổ chức tín dụng, về tổng thể, các yếu tố nội tại của tổ chức tín dụng tiếp tục cải thiện đáng kể; hoạt động quản lý, điều hành của Ngân hàng Nhà nước đang diễn biến tích cực, đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế và hệ thống tài chính-ngân hàng.

Nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng của khách hàng tại thời điểm hiện tại được hơn 59,5% tổ chức tín dụng nhận định ở mức “bình thường”, 35,1% tổ chức tín dụng nhận định ở mức “cao” và chỉ có 5,4% tổ chức tín dụng nhận định ở mức “thấp”. Các chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy nhu cầu vay vốn của tổ chức và cá nhân trong nước.

Trên cơ sở đó, tình hình kinh doanh của ngành ngân hàng có xu hướng cải thiện rõ rệt trong quý 2 với 63% tổ chức tín dụng có tình hình kinh doanh cải thiện và 1/3 tổ chức tín dụng duy trì tình hình kinh doanh ổn định, chỉ có 3,5% tổ chức tín dụng cho biết tình hình kinh doanh bị suy giảm.

Hiện tại, 41,2% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh của họ “tốt” (cao hơn kỳ trước); 53% “bình thường”; 5,8% “kém”. Tình hình kinh doanh được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tiếp tục cải thiện trong quý 3 và cải thiện mạnh trong năm 2015 so với năm 2014 với 86% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh tổng thể của năm 2015 sẽ tốt hơn so với năm 2014, trong đó có 41% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ được cải thiện nhiều. Bình quân kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống đạt 8,9% trong năm 2015.

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong thời gian tới. (Nguồn: TTXVN)

Kỳ vọng lãi suất giảm

Trên 90% các tổ chức tín dụng nhận định, rủi ro của các nhóm khách hàng không đổi hoặc giảm so với quý trước, hiện duy trì ở mức ổn định và được kỳ vọng tiếp tục giảm trong quý tới.

Dự báo cho cả năm 2015, hầu hết các tổ chức tín dụng kỳ vọng rủi ro của các nhóm khách hàng tiếp tục ổn định hoặc giảm. Các tổ chức tín dụng đánh giá, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục ổn định hoặc giảm trong quý 3, nợ xấu tính đến cuối năm 2015 có thể giảm so với cuối năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống được kỳ vọng bình quân ở mức 2,49% tính đến cuối năm 2015, thấp hơn so với mục tiêu 3% mà Ngân hàng Nhà nước đã đặt ra tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN.

Bên cạnh đó, đa số các tổ chức tín dụng kỳ vọng, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay duy trì xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ trong quý 3; khoảng 51-61% tổ chức tín dụng dự báo mặt bằng lãi suất tính đến cuối năm 2015 sẽ giảm so với cuối năm 2014, trong đó lãi suất cho vay được nhiều tổ chức tín dụng kỳ vọng giảm hơn so với lãi suất huy động.

Bình quân toàn hệ thống, kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động ổn định trong khi mặt bằng lãi suất cho vay giảm nhẹ khoảng 0,13%/năm. Tính đến cuối năm 2015, mặt bằng lãi suất huy động được kỳ vọng giảm khoảng 0,2%/năm và lãi suất cho vay được kỳ vọng giảm 0,44%/năm.

Thanh khoản của hầu hết các tổ chức tín dụng đang ở trạng thái “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ, thanh khoản toàn hệ thống tiếp tục ổn định hoặc cải thiện trong các quý tiếp theo. 99% các tổ chức tín dụng kỳ vọng dư nợ tín dụng sẽ tăng trưởng dương trong thời gian tới với mức tăng bình quân toàn hệ thống đạt 6,8% trong quý 3 và tăng 18,2% trong năm 2015, cao hơn kết quả tăng 14,2% của năm 2014 và cao hơn so với mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 13-15% của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng theo Vụ Dự báo, tốc độ tăng trưởng huy động vốn trong toàn ngành ngân hàng được các tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng bình quân 15,8% trong năm nay, cao hơn kỳ vọng tăng 14,9% tại kết quả điều tra trước đây. Cơ cấu nguồn vốn huy động tiếp tục có xu hướng dịch chuyền dần sang các kỳ hạn trên 6 tháng trở lên.

Như vậy, kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất cho thấy các tổ chức tín dụng tiếp tục lạc quan về triển vọng phục hồi của nền kinh tế và khả năng hấp thụ vốn vay ngân hàng của các khách hàng và xu hướng cải thiện kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong các quý tiếp theo của năm 2015, từ đó góp phần hỗ trợ cho quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế bền vững, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng an toàn, hiệu quả./.