Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 1642/QĐ-LĐTBXH phê duyệt Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015.

[Thí điểm chống tái nghiện ma túy theo nhóm địa bàn]

Dự án này có tên “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện”.

Tổng kinh phí thực hiện dự án ước tính hơn 586 tỷ đồng và được lấy từ nguồn vốn sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015.

Dự án 5 được chia thành 2 tiểu dự án: Tiểu dự án nâng cao công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện với kinh phí thực hiện là 566,54 tỷ đồng và tiểu dự án nghiên cứu, triển khai, ứng dụng các bài thuốc, phương pháp y học trong điều trị và phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy với kinh phí 20 tỷ đồng.

Dự án sẽ được thực hiện từ nay đến năm 2015. Mục tiêu của dự án là đến năm 2015, 100% người nghiện ma túy (khoảng 110.000 người) sẽ có hồ sơ quản lý cai nghiện, 80% cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác cai nghiện được đào tạo nâng cao năng lực…

Dự án cũng đặt ra mục tiêu tìm kiếm, phát hiện, nghiên cứu và đưa vào sử dụng 4 loại thuốc, phương pháp y học mới trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy.

Để thực hiện dự án này thống nhất trong cả nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã xây dựng chi tiết nội dung hoạt động và phân công các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện ban hành kèm theo quyết định phê duyệt dự án.

Được biết, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015 gồm 6 dự án với tổng mức đầu tư thực hiện chương trình là 2.522 tỷ đồng./.

Theo số liệu của Bộ Công an, trong các năm qua, số người nghiện ma túy tăng đều từ 4-6%/năm và dự báo số người nghiện ma túy đến năm 2015 có xu hướng tăng nhanh vì tình trạng tái nghiện và phát sinh người nghiện mới.

Đặc biệt, tình trạng nghiện ma túy tổng hợp sẽ tăng lên đáng kể. Dự kiến trong số 190.000 người nghiện (năm 2015) có khoảng 30.000-40.000 người nghiện ma túy tổng hợp, điều này đòi hỏi cần phải có sự thay đổi trong điều trị cai nghiện phục hồi./.