Họp Ban Bí thư đánh giá việc thực hiện Chỉ thị về tổ chức Tết Quý Mão

Ngày 31/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW về tổ chức Tết.
(TTXVN/Vietnam+)