Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ký kết MoU với Trường đại học Nguyễn Tất Thành, ngày 18/8. (Ảnh: HoSE)

Ngày 18/8, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) đã ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác (MoU) với Trường đại học Nguyễn Tất Thành, mục đích thực hiện những cam kết liên quan tới việc khai thác thế mạnh của mỗi bên và triển khai có hiệu quả các nội dung ký kết.

Cụ thể, nội dung Biên bản Ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo và truyền thông, phát triển thương hiệu.

Đại diện HoSE cho biết, việc hợp tác đa dạng trên nhiều lĩnh vực thể hiện mong muốn hợp tác phát triển toàn diện, hiệu quả, cung cấp và bổ sung kiến thức đối với các chủ đề về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân hàng và chứng khoán.

Hiện, Đại học Nguyễn Tất Thành đào tạo đa ngành, đa nghề với 20 khoa, 54 chương trình, với định hướng trở thành trường đại học ứng dụng và thực hành, gắn với nhu cầu phát triển của đất nước đồng thời tiếp cận tiêu chuẩn đào tạo khu vực.

“Đối với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, những kinh nghiệm trong đào tạo, nghiên cứu khoa học của Đại học Nguyễn Tất Thành là rất cần thiết, một mặt giúp Sở nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu phát triển và xây dựng chính sách, mặt khác góp phần đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, nâng cao chất lượng đào tạo cũng như truyền thông và phát triển thương hiệu, thúc đẩy sự phát triển của Thị trường Chứng khoán Việt Nam,” đại diện HoSE cho biết./.