Hướng dẫn về 5 dịch vụ công trực tuyến của gói hỗ trợ Nghị quyết số 68

Hướng dẫn về 5 dịch vụ công trực tuyến của gói hỗ trợ Nghị quyết 68

5 dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP gồm 4 thủ tục do người sử dụng lao động nộp hồ sơ và 1 thủ tục do người lao động nôp hồ sơ.
Các dịch vụ công do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp trên dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các dịch vụ công do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp trên dịch vụ công hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và người sử dụng lao động trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã kết nối, tích hợp cung cấp 5 dịch vụ công trực truyến thực hiện gói hỗ trợ trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

5 dịch vụ công này gồm 4 thủ tục do người sử dụng lao động nộp hồ sơ: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; hỗ trợ người lao động ngừng việc; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất và 1 thủ tục do người lao động nộp hồ sơ là hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp.

[Công cụ hỗ trợ nhanh chóng các đối tượng gặp khó khăn vì COVID-19]

Để sử dụng các dịch vụ công này, người lao động và người sử dụng lao động đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://www.dichvucong.gov.vn, vào mục “Hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19” và làm theo hướng dẫn.

Hướng dẫn về 5 dịch vụ công trực tuyến của gói hỗ trợ Nghị quyết 68 ảnh 1

Quy trình thực hiện 5 dịch vụ công này trên Cổng dịch vụ công quốc gia đã được đơn giản tối đa, người lao động và người sử dụng lao động đăng nhập, khai và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng dịch vụ công quốc gia chuyển dữ liệu đã được ký số đến cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận.

Sau khi nhận được xác nhận (ký số) của cơ quan bảo hiểm xã hội, Cổng dịch vụ công quốc gia có trách nhiệm chuyển hồ sơ trực tuyến đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh hoặc phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội. Trường hợp hệ thống một cửa cấp tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu cho phép tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện việc tiếp nhận và cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết theo tài khoản do Cổng dịch vụ công quốc gia cấp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục