Huy dong hon 4.600 ty dong tu dau thau trai phieu Chinh phu hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành tại các kỳ hạn 7 năm, 10 năm, 15 năm và 20 năm, mỗi kỳ hạn 1.000 tỷ đồng.

Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.610 tỷ đồng và lãi suất huy động tại trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm và 15 năm giảm mạnh.

Cụ thể, trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 7 năm huy động được 110 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,24%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 15/1/2020).

[Đấu thầu trái phiếu Chính phủ huy động được 2.700 tỷ đồng]

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,77%/năm, thấp hơn 0,14%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/2/2020).

Phiên thầu phụ trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm huy động được thêm 500 tỷ đồng.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 2,85%/năm, thấp hơn 0,18%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 12/2/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu Chính phủ Kỳ hạn 15 năm huy động được thêm 500 tỷ đồng.

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm huy động được 1.000 tỷ đồng với lãi suất trúng thầu 3,09%/năm, thấp hơn 0,06%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 21/1/2020). Phiên thầu phụ trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm huy động được thêm 500 tỷ đồng.

Kể từ đầu năm 2020, sau 6 phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX, Kho bạc Nhà nước huy động được 18.439 tỷ đồng./.

Văn Giáp (TTXVN/Vietnam+)