Ngày 25/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ cấp vốn Ngân hàng IFC đã ký đối tác chiến lược.

Theo đó, IFC và Quỹ cấp vốn Ngân hàng IFC sẽ đầu tư khoảng 182 triệu USD góp vốn cổ phần vào VietinBank (chiếm 10%) và cung cấp khoản vay thứ cấp đạt tiêu chuẩn vốn tự có cấp hai trị giá 125 triệu USD với lãi suất Libor 6 tháng và 1,5%/năm trong thời gian 10 năm.

Khoản đầu tư này của IFC và Quỹ cấp vốn Ngân hàng IFC đã mang lại nguồn vốn dài hạn rất cần thiết cho VietinBank, đưa ngân hàng này trở thành ngân hàng thương mại cổ phần hóa đầu tiên thu hút thành công nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

Cùng với gói đầu tư, Thỏa thuận hợp tác Dịch vụ Tư vấn đi kèm được IFC và VietinBank ký kết vào ngày 101/10/2010 sẽ giúp ngân hàng mở rộng danh mục cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ, hỗ trợ khu vực trụ cột của nền kinh tế Việt Nam để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo thêm nhiều việc làm mới.

Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank cho biết, IFC sẽ hỗ trợ về mặt tài chính và kỹ thuật để VietinBank triển khai kế hoạch mở rộng quy mô và hiện đại hóa, nâng cao khả năng phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Được biết, Quỹ cấp vốn Ngân hàng IFC là một quỹ đầu tư cổ phiếu và cung cấp các khoản vay thứ cấp do IFC và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản đồng sáng lập với mục đích cung cấp nguồn vốn dài hạn cho các ngân hàng có vai trò thiết yếu trong hệ thống tài chính của một nền kinh tế mới nổi./.