Trong 2 tháng đầu năm 2022, nhiều chỉ số kinh tế quan trọng ghi nhận mức tăng như: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,4%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10,2%, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 11,9%.../.

(TTXVN/Vietnam+)