Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Doanh nghiệp đánh giá tích cực hơn về hoạt động cải cách thủ tục hành chính năm 2015 so với năm 2014./.