[Infographics] Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển cán bộ

Theo quy định mới của Bộ Chính trị, cán bộ được luân chuyển phải có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị...
[Infographics] Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển cán bộ ảnh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Theo quy định mới của Bộ Chính trị, cán bộ được luân chuyển phải có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển; có đủ sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm công tác tính từ thời điểm luân chuyển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục