Bộ Tài chính luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác hơn 9.900 cán bộ

Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.
Bộ Tài chính luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác hơn 9.900 cán bộ ảnh 1Trụ sở Bộ Tài chính. (Nguồn: baochinhphu.vn)

Tại báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022, Bộ Tài chính cho biết Bộ đã thực hiện các biện pháp nhằm phát hiện, xử lý tình trạng tham nhũng vặt, kiên quyết thực hiện phòng chống tham nhũng.

Theo đó, tính đến hết tháng Tám, toàn ngành tài chính đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 1.284 đơn vị. Trong đó, Tổng cục Thuế 1.124 đơn vị; Kho bạc Nhà nước 154 đơn vị, Tổng cục Dự trữ Nhà nước 6 đơn vị.

Kết quả cán bộ, công chức đều nghiêm túc chấp hành đúng quy định trong thực thi công vụ, không có thái độ cửa quyền, hách dịch gây phiền hà cho đơn vị.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã thực hiện luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với 9.922 người, trong đó, cơ quan Bộ Tài chính đã thực hiện đối với 148 người; Tổng cục Hải quan 2.372 người; Tổng cục Thuế 5.756 người; Kho bạc Nhà nước 1.608 người; Tổng cục Dự trữ Nhà nước 38 người.

Theo báo cáo, việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng đã được các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện 75.622 cuộc thanh tra, kiểm tra; tiến hành kiểm tra 1,1 triệu hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế và qua điều tra chống buôn lậu bắt giữ 13.886 vụ.

Từ đó kiến nghị xử lý về tài chính hơn 50.000 tỷ đồng, trong đó, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 13,3 nghìn tỷ đồng; kiến nghị giảm trừ dự toán, giảm trừ thanh quyết toán, giảm lỗ, giảm khấu trừ... 36.700 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.600 tỷ đồng.

Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị nộp ngân sách nhà nước hơn 9.800 tỷ đồng.

[Gần 5 năm, cả nước luân chuyển hơn 13.500 lượt cán bộ các cấp]

Từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành 4 quyết định công bố bãi bỏ 22 thủ tục hành chính; sửa đổi, bổ sung, thay thế 45 thủ tục hành chính; công bố mới 3 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực hải quan, thuế và tài chính ngân hàng.

Bộ phận Một cửa của Bộ Tài chính đã tiếp nhận 555 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc 5 lĩnh vực: bảo hiểm, kế toán-kiểm toán, tin học, tài chính ngân hàng và giá; trong đó, đã trả kết quả cho cá nhân, tổ chức 410 hồ sơ và đang giải quyết trong hạn 145 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025, Bộ Tài chính đã có văn bản số 4904/BTC-VP ngày 30/5/2022 gửi xin ý kiến các bộ, ngành địa phương về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, theo đó, dự kiến đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 195/1.256 quy định, đạt 15,5% theo yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng đã thực hiện điện tử hóa chế độ báo cáo định kỳ giai đoạn 2021-2022 bao gồm 230 chế độ báo cáo, đạt tỷ lệ 79,31%, vượt hơn 20% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục