[Infographics] Nganh Thong tin va Truyen thong phat trien manh me hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Năm 2020 nói riêng và giai đoạn 2016-2020 nói chung, ngành Thông tin và Truyền thông tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Mạng lưới bưu chính, viễn thông và hệ thống cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia đã có những bước phát triển nhanh chóng.

Công nghệ thông tin, công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế-xã hội./.

(Vietnam+)