[Infographics] Việt Nam thể hiện trách nhiệm trong hoạt động của UNESCO

Việc Việt Nam được tín nhiệm bầu là một trong những Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO tại kỳ họp lần thứ 42 có ý nghĩa rất quan trọng.

VIỆT NAM THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM KÉP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA UNESCO.png

Việc được bầu là Phó chủ tịch Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đại diện cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho thấy sự tin tưởng, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với khả năng đóng góp và năng lực điều hành của Việt Nam.

Thể hiện "trách nhiệm kép"

Đảm đương nhiệm vụ Phó Chủ tịch Đại hội đồng là cơ hội tốt để Việt Nam thể hiện "trách nhiệm kép" trong việc đóng góp một cách chủ động, tích cực và thực chất hơn vào các vấn đề quốc tế mà UNESCO đang quan tâm, cũng như thúc đẩy các chương trình, định hướng lớn của UNESCO trên 5 lĩnh vực gồm giáo dục, văn hóa, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và thông tin truyền thông.

Bên cạnh đó, ở góc độ bảo vệ lợi ích quốc gia, Việt Nam cũng sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi hơn trong việc tận dụng các ý tưởng, sáng kiến của UNESCO phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước một cách bền vững, đồng bộ và toàn diện.

Tham gia vào quá trình điều hành, định hình các chính sách

Với trọng trách là Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO lần thứ 42, Việt Nam cùng một lúc đảm nhận vai trò tại 4 cơ chế then chốt của UNESCO (thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO, Phó Chủ tịch Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2005 về Bảo vệ và Phát huy Sự Đa dạng của các Biểu đạt Văn hóa, thành viên Ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về Bảo vệ Di sản Văn hóa Phi Vật thể)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục