ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach — JBM (Healthcare) Limited – công ty có trụ sở tại Hồng Kông chuyên tiếp thị và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thương hiệu với sản phẩm được bán trên khắp Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau, Đông Nam Á và một số quốc gia khác – vừa công bố chi tiết về việc đề xuất niêm yết cổ phiếu của mình trên Bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Ông Patrick Wong, Giám đốc điều hành (CEO) của JBM Healthcare (trong ảnh bên trái) và Tiến sĩ Chu Ka Wing, Chủ tịch Mảng Kinh doanh thuốc Trung Quốc độc quyền và Giám đốc của JBM Healthcare (phải)

Jacobson Pharma gián tiếp nắm giữ 85,04% cổ phần của JBM Healthcare. Sau khi hoàn thành đợt chuyển nhượng (thoái vốn) được đề xuất, Jacobson Pharma sẽ nắm giữ không dưới 50% cổ phần của JBM Healthcare và JBM Healthcare sẽ vẫn là công ty con của Jacobson Pharma với kết quả kinh doanh tiếp tục được hợp nhất vào kết quả chung của Jacobson Parma. Jacobson Pharma sẽ thực hiện việc phân phối cụ thể một phần cổ phiếu JBM của mình cho các cổ đông hiện hữu theo nguyên tắc mỗi cổ đông đủ điều kiện của Jacobson Pharma có quyền hưởng một cổ phiếu JBM cho mỗi 8 cổ phiếu Jacobson Pharma mà họ đang nắm giữ.

JBM Healthcare đã nhận được Khoản đầu tư trước việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) từ 3 nhà đầu tư chiến lược. Đó là New Heritage Healthcare Limited (một trong những nhà đầu tư nền tảng của Jacobson Pharma trong đợt chào bán cổ phiếu trên phạm vi toàn cầu năm 2016 và là cổ đông hiện hữu của Jacobson Pharma); Gold Century Assets Limited, công ty con của Kin Fung Weisen-U Company Limited, một đối tác liên doanh của Jacobson Pharma; và Profit Cape Limited, công ty con thuộc sở hữu gián tiếp của Tycoon Group Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã chứng khoán: 3390), một công ty được niêm yết trên Bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, đồng thời là nhà phân phối tại Hồng Kông của JBM Healthcare.

Tổng cộng 97 triệu cổ phiếu JBM Healthcare đã được phát hành theo các khoản đầu tư trước IPO, chiếm khoảng 11,43% tổng số cổ phiếu JBM đã phát hành ngay sau khi hoàn thành các khoản đầu tư trước IPO, với tổng giá trị là 97,0 triệu dollar Hồng Kông.

Jacobson Pharma dự định chào bán tổng cộng 44.686.000 cổ phiếu JBM Healthcare cho đợt chào bán công khai rộng rãi co công chúng. Sau khi trừ đi các khoản hoa hồng bảo lãnh phát hành và chi phí ước tính phải trả liên quan đến chào bán công khai và giả định giá chào bán là 1,2 dollar Hồng Kông cho mỗi cổ phần chào bán, số tiền thu được ròng từ đợt chào bán công khai ước tính là khoảng 10,6 triệu dollar Hồng Kông. China Galaxy International Securities (Hong Kong) Co., Limited là Nhà tài trợ duy nhất của đợt niêm yết.

Việc chào bán công khai cổ phiếu của JBM Healthcare tại Hồng Kông sẽ bắt đầu lúc 9:00 sáng ngày 26 tháng 1 năm 2021 (Thứ Ba) và sẽ kết thúc lúc 12:00 trưa ngày 29 tháng 1 năm 2021 (Thứ Sáu). Kết quả phân bổ sẽ được công bố vào ngày 4 tháng 2 năm 2021 (thứ Năm). Giao dịch cổ phiếu của JBM Healthcare sẽ bắt đầu trên Bảng chính của Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào ngày 5 tháng 2 năm 2021 (Thứ sáu) dưới mã chứng khoán 2161. Một lô giao dịch gồm 2.000 cổ phiếu.

Khoản tiền huy động được từ chào bán cổ phiếu dự kiến sẽ được sử dụng như sau:

Giả định giá chào bán là 1,2 dollar Hồng Kông cho mỗi cổ phiếu, số tiền thu được thực tế (sau khi trừ mọi chi phí liên quan) dự kiến ​​là khoảng 10,6 triệu dollar Hồng Kông. Dự kiến, Công ty sẽ sử dụng số tiền thu được cho các mục đích sau:

Khoản chi Tỷ lệ
Tài trợ cho việc phát triển danh mục đầu tư và quản lý thương hiệu các loại thuốc Trung Quốc độc quyền47,2%
Tài trợ cho các khoản thanh toán (trả trước, theo từng giai đoạn hoặc theo cách khác) để có thêm quyền phân phối từ chủ sở hữu thương hiệu bên thứ ba, như một phần của chiến lược phát triển danh mục sản phẩm thương hiệu của bên thứ ba43,4%
Bổ sung vốn lưu động và cho các mục đích chung của doanh nghiệp9,4%

Thông tin về JBM (Healthcare) Limited (健倍苗苗(保健)有限公司)

JBM Healthcare là một công ty có trụ sở tại Hồng Kông, tiếp thị và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thương hiệutrên khắp Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Macau, Đông Nam Á và một số quốc gia khác. Danh mục đầu tư của JBM Healthcare bao gồm một loạt các sản phẩm chăm sóc sức khỏe có thương hiệu như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng và thuốc độc quyền của Trung Quốc. Để biết thêm chi tiết về JBM Healthcare, hãy truy cập: www.jbmhealthcare.com.hk

Giang Tran