ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 21 tháng 1 năm 2022 – JY Grandmark Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã: 2231), doanh nghiệp phát triển và điều hành bất động sản và nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản có trụ sở tại Trung Quốc dự định phát hành trái phiếu cao cấp trị giá 152,1 triệu USD, với lãi suất 7,5% đến hạn vào năm 2023. Công ty Haitong International Securities Company Limited là điều phối viên toàn cầu duy nhất, liên bảo lãnh phát hành chính và quản lý chính.

Một số người thân của ông Chan Sze Ming Michael, một Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Công ty, đã tham gia vào việc chào bán cũng như đăng ký phát hành trái phiếu mới đồng thời và dự kiến ​​sẽ được phát hành khoảng 84,98% tổng giá trị của trái phiếu mới.

Ngoài ra, Tập đoàn đã công bố kết quả chào bán trao đổi đối với trái phiếu cao cấp vpowis lãi suất 7,5%, đến hạn vào năm 2022. Tại thời điểm hết hạn trao đổi,các trái phiếu hiện hữu có trị giá 149,6 triệu USD, chiếm khoảng 96,52% tổng số tiền gốc tổng hợp đã được đấu thầu hợp lệ để trao đổi và được chấp nhận theo đề nghị trao đổi.

Ông Michael Chan, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của JY Grandmark cho biết: “Việc hoàn thành Ưu đãi hoán đổi và Phát hành đồng thời cổ phiếu mới sẽ cho phép Tập đoàn gia hạn hồ sơ đáo hạn nợ và cải thiện cơ cấu nợ của mình trong bối cảnh môi trường hoạt động đầy thách thức. JY Grandmark cam kết tối ưu hóa cơ cấu nợ và tuân thủ các chiến lược và chính sách tài chính thận trọng để nâng cao khả năng phục hồi của Tập đoàn. Sắp tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực tối ưu hóa cơ cấu tài chính và mở rộng các kênh tài trợ. các kênh giúp Tập đoàn đạt được sự phát triển bền vững và chất lượng cao trong bối cảnh thắt chặt tài trợ trong ngành”.

Media OutReach hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung của thông báo này

Thông tin về JY Grandmark Holdings Limited

Là một doanh nghiệp phát triển bất động sản, nhà điều hành và nhà cung cấp dịch vụ quản lý tài sản có trụ sở tại Trung Quốc đại lục, JY Grandmark điều hành 4 hoạt động kinh doanh chính, đó là (i) phát triển và kinh doanh bất động sản, (ii) hoạt động khách sạn, (iii) quản lý tài sản và (iv) đầu tư bất động sản thương mại. Cổ phiếu của JY Grandmark đã được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông kể từ tháng 12 năm 2019 và đã được đưa vào như một thành phần của Chỉ số vốn hóa nhỏ MSCI Trung Quốc kể từ tháng 5 năm 2020.

JY Grandmark có tài nguyên đất ở các tỉnh Quảng Đông, Hải Nam, Vân Nam và Hồ Nam để phát triển trong tương lai. Tập đoàn tự định vị mình là “Nhà phát triển bất động sản thân thiện với môi trường và hướng tới con người” và giành được quỹ đất ở những vị trí chiến lược với nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, văn hóa phong phú và tiềm năng phát triển. Tập đoàn tính đến các nguồn lực tự nhiên và văn hóa của địa điểm dự án của mình trong việc thiết kế các bất động sản để phát triển các ngôi nhà và cộng đồng mà Tập đoàn cho là thực sự đáng sống cho người mua. Định vị chính xác này giúp Tập đoàn khác biệt với các nhà phát triển bất động sản khác ở Trung Quốc đại lục.

#JYGrandmark

Giang Tran