Kéo dài hiệu lực giảm và miễn phí dịch vụ chứng khoán đến 30/6/2021

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 70/2020/TT-BTC kéo dài hiệu lực quy định miễn, giảm giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán.
Kéo dài hiệu lực giảm và miễn phí dịch vụ chứng khoán đến 30/6/2021 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PV/Vietnam+)

Trước bối cảnh thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục chịu ảnh hưởng từ diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 70/2020/TT-BTC kéo dài hiệu lực thi hành Thông tư số 14/2020/TT-BTC quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Theo đó, hiệu lực thi hành của Thông tư số 14/2020/TT-BTC sẽ tiếp tục được kéo dài từ ngày 31/8 đến hết ngày 30/6/2021 (kéo dài thêm 10 tháng) để tiếp tục giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán trước ảnh hưởng của dịch COVID-19.

[Giảm giá và miễn hoàn toàn với 15 loại dịch vụ chứng khoán]

Cụ thể, quy định tiếp tục giảm 10% đối với 3 dịch vụ giao dịch trên thị trường cơ sở, thị trường phái sinh; dịch vụ lưu ký chứng khoán; Giảm từ 15%-20% đối với 2 dịch vụ quản lý vị thế, quản lý tài sản ký quỹ trên thị trường chứng khoán phái sinh; Giảm từ 30%-50% đối với 4 dịch vụ lý niêm yết chứng quyền có bảo đảm, thực hiện quyền, chuyển khoản chứng khoán, đấu giá-chào bán cạnh tranh.

Ngoài ra, quy định tiếp tục không thu (miễn hoàn toàn) đối với 6 dịch vụ đăng ký niêm yết, đăng ký chứng khoán, kết nối trực tuyến lần đầu, vay-cho vay chứng khoán qua  hệ thống VSD, đăng ký thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh, đăng ký thành viên bù trừ.

Như vậy, vau ngày 30/6/2021, các mức giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2018/TT-BTC./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục