Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường yêu cầu Đảng bộ Quân khu tập trung lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X ảnh 1Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phtas biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 4/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X khai mạc phiên chính thức với sự tham gia của 298 đại biểu, đại diện cho hơn 8.000 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo chính quyền các địa phương trên địa bàn Quân khu dự Đại hội. Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận, biểu dương những kết quả tích cực mà Đảng bộ Quân khu 7 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, nổi bật là thường xuyên chỉ đạo, nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất kịp thời với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng và an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội toàn địa bàn, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế-xã hội đạt và vượt chỉ tiêu; trong đó, có những thành phố, tỉnh đạt mức tăng trưởng kinh tế cao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Đảng bộ Quân khu cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ Quân khu vững chắc; thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại…

[Đại hội Đảng bộ Quân chủng Phòng không-Không quân lần thứ X]

Đánh giá cao phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới được đề ra trong Dự thảo báo cáo chính trị, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh Đảng bộ Quân khu 7 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chỉ đạo của cấp trên trong công tác quân sự, quốc phòng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tích cực, chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời tham mưu, đề xuất Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X ảnh 2Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu Đảng bộ Quân khu tập trung lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Mô hình “5 chủ động trong công tác tư tưởng,” tạo sự thống nhất nhận thức ý chí và hành động trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…

Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang Quân khu và sự nghiệp quốc phòng, nâng cao cảnh giác, ý chí chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn Quân khu.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội khẳng định nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quân khu 7 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, chỉ đạo của cấp trên hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ và chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra; luôn nắm chắc tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước; phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng và an ninh, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, xung yếu, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng phát triển đất nước.

Đảng bộ Quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; nhiều đề án, dự án, chủ trương, mô hình đổi mới sáng tạo, được triển khai thực hiện có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị-xã hội sâu sắc, được sự đồng thuận ủng hộ, tham gia tích cực, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền và nhân dân; chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng được nâng lên...

Đảng bộ Quân khu 7 cũng đã thực hiện tốt công tác Đảng; công tác chính trị; công tác hậu cần tài chính, kỹ thuật; công tác thanh tra, pháp chế, khoa học quân sự; quan tâm chăm lo tốt đời sống bộ đội. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại quốc phòng được triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm góp phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đảng bộ, lực lượng vũ trang Quân khu luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, gương mẫu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đi đầu trong phòng chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa.”

Đại hội khẳng định trước những diễn biến phức tạp và khó khăn sắp tới, lực lượng vũ trang Quân khu 7 luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; quản lý, điều hành của Nhà nước; kiên định mục tiêu “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội;” thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, gắn bó máu thịt với nhân dân, thủy chung với bạn bè quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong hai ngày 4-5/8, Đại hội thảo luận, đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020; kiểm điểm công tác lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân khu 7 nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội của Trung ương, Quân ủy Trung ương; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục