Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu chỉ đạo Đại hội. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Sáng 19/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc trọng thể với chủ đề "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đổi mới mô hình tăng trưởng; phấn đấu đến năm 2020 đạt tỉnh khá trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long."

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa IX nêu rõ nhiệm kỳ 2010-2015, tỉnh Vĩnh Long đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân hàng năm đạt 6,97%, cao hơn bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người 1.862 USD, tăng 1,7 lần so với năm 2010.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện gắn với giải quyết các vấn đề nông dân, nông thôn. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được đầu tư, phát triển.

Xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, đến cuối 2015 có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 5 năm, tỉnh đã vận động gần 773 tỷ đồng thực hiện an sinh xã hội; hộ nghèo giảm bình quân 1,54%/năm, hiện chỉ còn 2,54%.

Công tác xây dựng Đảng được kiện toàn theo hướng nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp trên 10.400 đảng viên, đạt gần 150% nghị quyết.

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long khóa IX cũng đánh giá kết quả 30 năm thực hiện đổi mới và những quyết sách của Đảng. Theo đó, quy mô nền kinh tế của tỉnh năm 2015 gấp 9,31 lần so với năm 1985 và đạt mức tăng trưởng bình quân 7,72%/năm cho cả giai đoạn. GRDP bình quân đầu người tăng 15,3 lần so với năm 1985.

Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp phát triển mạnh; thương mại và dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong nền kinh tế. Đến đầu năm 2015, cơ cấu kinh tế của Vĩnh Long đã thoát khỏi thế thuần nông, sản xuất nông nghiệp (khu vực I) chỉ chiếm 33,06% trong cơ cấu kinh tế.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cho rằng là tỉnh chủ yếu sản xuất nông nghiệp, xuất phát điểm còn thấp, Đảng bộ, quân và dân Vĩnh Long đã đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ qua. Vĩnh Long vẫn là một tỉnh nghèo, chủ yếu sản xuất nông nghiệp; đời sống một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn. Một số chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra chưa đạt.

Việc khai thác tiềm năng, lợi thế; tái cơ cấu nền nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; liên kết giữa “4 nhà" trong quá trình sản xuất-chế biến-tiêu thụ sản phẩm còn nhiều hạn chế, bất cập. Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; năng lực đội ngũ cán bộ còn hạn chế; tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ nhiều địa phương còn thấp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cho rằng Vĩnh Long còn nhiều tiềm năng, nguồn lao động dồi dào, hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy thuận lợi. Sự phát triển của đất nước, của các tỉnh, thành phố trong vùng sẽ tạo điều kiện quan trọng cho việc liên kết, thu hút đầu tư và giao lưu kinh tế.

Đại hội cần tập trung thảo luận, phân tích kỹ những thuận lợi, khó khăn, xác định quyết tâm, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phát huy mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững hơn, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ trở thành tỉnh khá trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng tình với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ Vĩnh Long trong nhiệm kỳ tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị Vĩnh Long cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế, bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa phát triển theo chiều rộng với phát triển theo chiều sâu, giữa mở rộng quy mô với nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Tỉnh thực hiện tốt hơn nữa ba khâu đột phá chiến lược.

Bên cạnh đó, tỉnh tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, tiếp tục tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả, bền vững. Tỉnh chú trọng phát triển nhanh các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất-chế biến và tiêu thụ sản phẩm; nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao và xây dựng thương hiệu một số mặt hàng nông sản.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh lưu ý tỉnh Vĩnh Long cần tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ cần chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; coi trọng phát triển Đảng; chăm lo xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ X diễn ra đến hết ngày 20/10./.