Đại hội đồng Hội thánh Báp tít lần thứ hai. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 9/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đại hội đồng lần thứ ba của Hội thánh Báp tít Việt Nam (Nam Phương) đã khai mạc với sự tham dự của 700 đại biểu gồm các chức sắc, tín đồ ở 44 tỉnh, thành cùng các đại biểu khách mời của Trung ương, địa phương và nước ngoài.

Diễn ra từ ngày 8 đến 11/8/2016, Đại hội lần này có các nội dung chính gồm báo cáo công tác hoạt đông nhiệm kỳ 2012-2016; tổ chức lễ tốt nghiệp các lớp bồi dưỡng thần học; bầu Ban chấp hành Hội thánh nhiệm kỳ 2016-2020; định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2016-2020...

Trải qua các giai đoạn hoạt động, đến năm 2008, Hội thánh Báp tít Việt Nam (Nam Phương) được Nhà nước công nhận về mặt tổ chức, trụ sở tạm thời của Hội thánh được đặt tại phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ khi được công nhận tư cách pháp nhân đến nay, Hội thánh đã trải qua hai kỳ đại hội đồng, mọi sinh hoạt và hoạt động tôn giáo thuần túy, tuân thủ pháp luật, với đường hướng "Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa phục vụ Tổ quốc, gắn bó dân tộc và tuân thủ luật pháp."

Hiện nay, Hội thánh có hơn 43.000 tín đồ hoạt động ở 44 tỉnh, thành trong cả nước, có 11 chi hội cơ sở.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Tấn Hùng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ gửi lời chúc mừng đến Đại hội, đồng thời đánh giá trong quá trình hoạt động, đa số chức sắc, tín đồ của Hội thánh đã cùng đồng bào các tôn giáo và nhân dân cả nước tích cực tham gia lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình văn hóa mới, hưởng ứng các phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện nhân đạo đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước./.