Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay” nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được khai mạc tại Hà Nội sáng 12/5.

Tham dự hội thảo có 55 đại biểu quốc tế, là các nhà khoa học, các nhà hoạt động chính trị-xã hội  đến từ các nước Trung Quốc, Cuba, Nga, Pháp, Ấn Độ, Triều Tiên, Anh, Bangladesh, Brazil, Bulgaria, Chile, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hungary Indonesia, Mexico, Philippines, Thái Lan và Venezuela.

Ngoài ra còn có gần 400 nhà khoa học nghiên cứu lý luận, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu từ các học viện, trường đại học trong cả nước.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài và người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, chiến sĩ cách mạng kiên cường và người bạn rất thân thiết của các dân tộc trên thế giới. Người đã để lại một gia tài đồ sộ, một di sản hết sức quý báu, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh, thời đại Hồ Chí Minh và tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, toàn thể dân tộc Việt Nam tiếp tục kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đang ra sức phát huy di sản Hồ Chí Minh, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Tại phiên khai mạc, bà Katherine Muller Marin, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam đã nêu lên những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các lĩnh vực hoạt động của UNESCO như văn hóa, bảo tồn di sản văn hóa, truyền thông, bình đẳng giới, môi trường, trồng cây và bảo vệ rừng...

Bà Katherine Muller Marin nhấn mạnh trong lĩnh vực văn hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, bên cạnh tư cách là một nhà thơ rất quan tâm đến việc bảo vệ và bảo tồn di sản. Người cũng quan tâm đến việc khôi phục nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống trên khắp đất nước.

Trong suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến các vấn đề của phụ nữ. Người cũng viết trong Di chúc là Đảng và Chính phủ nên có những kế hoạch để đảm bảo ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia vào mọi lĩnh vực hoạt động, kể cả lãnh đạo và rằng chị em cần phải phấn đấu vươn lên.

Diễn ra trong hai ngày 12-13/5, hội thảo tập trung đi sâu, làm rõ hơn nữa, phát hiện thêm nhận thức mới trong Di sản Hồ Chí Minh đối với thời đại ngày nay theo ba nhóm vấn đề là di sản Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; di sản Hồ Chí Minh về hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa các dân tộc; các vấn đề văn hóa, đạo đức, nhân cách trong Di sản Hồ Chí Minh.

Hội thảo do Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức./.

Hương Thủy-Bích Thủy (Vietnam+)