Khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum

Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum là nơi tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ các hoạt động kinh tế-xã hội của tỉnh thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu.
Khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum ảnh 1Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum và Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam thực hiện nghi thức khai trương. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN).

Chiều 18/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam tổ chức Lễ khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh (IOC).

Đặt tại tầng 3 Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum là nơi tổng hợp, chỉ huy, điều hành toàn bộ các hoạt động kinh tế-xã hội của tỉnh thông qua việc thu thập, chuẩn hóa dữ liệu.

Việc khai trương Trung tâm điều hành thông minh nhằm thực hiện mục tiêu phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số; nâng cao hơn nữa việc phục vụ của cơ quan nhà nước các cấp đối với người dân, doanh nghiệp; đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển địa phương thông minh và xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của cả hệ thống chính trị, chính quyền các cấp.

Quá trình triển khai hệ thống Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum gồm 9 hợp phần, đến nay đã hoàn thành 7 hợp phần gồm: Triển khai hợp phần giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế-xã hội; Hợp phần giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền; Hợp phần giám sát, điều hành lĩnh vực Y tế; Hợp phần giám sát điều hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo; Hợp phần phản ánh hiện trường, phản ánh kiến nghị người dân; Hợp phần giám sát an toàn thông tin trên môi trường mạng và Hợp phần giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Cùng với các hợp phần của Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh đã được triển khai, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Viễn thông Kon Tum xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh; chuẩn hóa và đơn giản hóa các chế độ báo cáo, số hóa các biểu mẫu báo cáo; giảm thời gian thực hiện báo cáo qua các tính năng tự động tổng hợp dữ liệu theo các cấp thực hiện, tổng hợp dữ liệu theo thời gian, cho phép tự động tính toán dữ liệu theo các công thức được xây dựng trên biểu mẫu báo cáo...

Khai trương Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum ảnh 2Các đại biểu nghe đại diện Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam giới thiệu về các hoạt động của Trung tâm. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa cho biết các sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin được tỉnh áp dụng, khai thác, bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định, phù hợp với xu thế phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Từ những kết quả đó, có thể thấy rằng, quá trình ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh đã đi vào thực chất, hiệu quả, đem lại những chuyển biến tích cực cho công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công của tỉnh; cải thiện Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh.

Để Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum đi vào hoạt động hiệu quả, ông Nguyễn Văn Hòa đề nghị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ tỉnh Kon Tum trong quá trình phát triển Chính quyền điện tử; tổ chức chuyển giao Hệ thống Trung tâm điều hành thông minh cho tỉnh quản lý và vận hành; hỗ trợ xây dựng các quy định, quy trình vận hành đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phần mềm và yêu cầu của cơ quan quản lý chuyên ngành.

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tốt việc tiếp nhận, quản lý và đảm bảo công tác vận hành của Trung tâm.

Các sở, ban ngành và các huyện, thành phố tích cực phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh trong khai thác, áp dụng hiệu quả Hệ thống điều hành để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quản lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục