Khảo sát độc giả VietnamPlus về tác hại của khói thuốc lá

Câu hỏi khảo sát nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp bạn và gia đình nâng cao nhận thức về phòng chống tác hại của thuốc lá, vì một xã hội không khói thuốc.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục