Không dùng ngân sách nhà nước nâng cấp Cảng hàng không Chu Lai

Việc điều chỉnh quy hoạch và nhà đầu tư thực hiện cải tạo, nâng cấp cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước hay vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đề xuất đầu tư xây dựng Cảng hàng không Chu Lai, tỉnh Quảng Nam.

Thông báo nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018; trong đó xác định Khu kinh tế mở Chu Lai là một trong những hạt nhân, trung tâm phát triển lớn của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; là khu vực phát triển đô thị, trung tâm công nghiệp ôtô, công nghiệp phụ trợ ngành ôtô, hàng không; là một trong các đầu mối về giao thông-vận tải, giao thương và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung, Tây Nguyên...

[Gỡ nút thắt hạ tầng hàng không: Cần một "tấm áo" chính sách mới]

Cảng hàng không Chu Lai đã được quy hoạch đến giai đoạn năm 2030 là cảng hàng không quốc tế, với công suất 5 triệu hành khách/năm.

Tuy nhiên, với tầm nhìn đến năm 2030 theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018, yêu cầu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) gấp trên 2,5 lần năm 2020; trong đó, giao thông-vận tải hàng không sẽ được khai thác, sử dụng có hiệu quả, đầu tư nâng cấp mở rộng cảng hàng không quốc tế Chu Lai để dần chuyển thành trung tâm trung chuyển hàng hóa và sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay tầm cỡ khu vực.

Vì vậy, việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Chu Lai là cần thiết, đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung.

Tại Thông báo số 141/TB-VPCP ngày 12/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương làm việc, thống nhất với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh quy hoạch và nhà đầu tư thực hiện cải tạo, nâng cấp cảng hàng không Chu Lai theo hình thức xã hội hóa, không dùng ngân sách nhà nước hay vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước.

Do đó, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương tổ chức triển khai lập điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Chu Lai, lựa chọn phương án tối ưu, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục