Ngày 13/1, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước và Hiệp Hội kế toán công chứng Australia (CPA Australia).

Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất sẽ hợp tác trên các lĩnh vực như CPA Australia giúp Kiểm toán Nhà nước trong việc đào tạo cán bộ, trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ với các đối tác tại Australia và trong mạng lưới hội viên.

Hai bên sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực kiểm toán. Hàng năm, căn cứ vào chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, Kiểm toán Nhà nước sẽ cử cán bộ theo học chương trình CPA Australia…

Đồng thời, CPA Australia thông qua các văn phòng tại Việt Nam sẽ cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho cán bộ của Kiểm toán Nhà nước về CPA Australia, chương trình, lộ trình và việc đăng ký tham gia chương trình của CPA Australia nhằm phát triển chuyên môn.

Kiểm toán Nhà nước sẽ hỗ trợ CPA Australia tổ chức và thực hiện các buổi giới thiệu về nghề kế toán và bằng cấp, chứng chỉ của CPA Australia tới các cán bộ Kiểm toán Nhà nước; hỗ trợ CPA Australia trong việc đưa thông tin về các hoạt động nghề nghiệp của CPA Australia tại Việt Nam, cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo do CPA Australia tổ chức.

Thỏa thuận hợp tác năm năm này đánh dấu một bước tiến quan trọng của Kiểm toán Nhà nước với một tổ chức nghề nghiệp quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hoạt động Kiểm toán Nhà nước tại Việt Nam.

Thỏa thuận sẽ là cơ sở để các hoạt động hỗ trợ về phát triển nghề nghiệp và nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho các chuyên gia và kiểm toán viên Kiểm toán Nhà nước và hội viên CPA Australia được tiến hành thuận lợi và có hiệu quả hơn, đóng góp cho sự phát triển của ngành nghề kế toán nói chung và hoạt động kiểm toán lĩnh vực công nói riêng./.