Kien Giang tap trung dieu chuyen von, nang cao ty le giai ngan hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tỉnh Kiên Giang đang thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, phấn đấu giá trị giải ngân đạt 100% kế hoạch năm 2020.

Đối với các dự án chưa tổ chức đấu thầu, bổ sung hạng mục mới, tập trung hoàn thành hồ sơ thủ tục, tiến hành đấu thầu, ký kết hợp đồng trong tháng 9/2020, đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục, chất lượng công trình và quyết toán.

Các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ thực hiện những dự án sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, tập trung giải phóng mặt bằng để giao cho đơn vị thi công.

Hai huyện Phú Quốc, Kiên Hải và thành phố Hà Tiên đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư từ nguồn vốn Trung ương thuộc chương trình Biển Đông-Hải đảo.

Tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải phối hợp các địa phương tiếp tục giải phóng mặt bằng các dự án đường Dương Đông-Cửa Cạn-Gành Dầu (Phú Quốc), đường ven sông Cái Lớn (Châu Thành), đường Ngô Quyền (Thành phố Rạch Giá)... và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, nhất là những dự án không vướng mắc, hoàn tất hồ sơ tổ chức đấu thầu dự án đường 3/2 nối dài, đường vào Khu căn cứ Tỉnh ủy ở U Minh Thượng.

Tiếp đến, Sở Y tế tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Bệnh viện Ung Bướu 400 giường và các dự án khác do sở làm chủ đầu tư, phối hợp Ban Quản lý dự án thành lập Tổ kiểm tra, rà soát sớm điều chỉnh, bổ sung các hồ sơ, thủ tục đối với các hạng mục phát sinh của dự án Bệnh viện đa khoa 1.020 giường để thanh quyết toán dự án, kiểm soát chặt chẽ không để vượt tổng mức đầu tư của dự án, hoàn tất thủ tục nghiệm thu các dự án Bệnh viện sản nhi, Trung tâm xạ trị hạt nhân... Hoàn tất thủ tục tổ chức đấu thầu dự án Trung tâm y tế huyện U Minh Thượng và Giang Thành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung thực hiện chỉ đạo của ỦY ban Nhân dân tỉnh về việc xử lý cấp bách kè chống sạt lở bờ biển khu vực Hòn Quéo (Hòn Đất), kè chống sạt lở khu vực Xẻo Nhàu (An Minh) thuộc nguồn vốn Trung ương năm 2019 chuyển tiếp sang năm 2020.

Sở phối hợp với huyện Châu Thành hoàn thành giải phóng mặt bằng công trình kiểm soát mặn ven biển Tây trên địa bàn thành phố Rạch Giá, huyện Châu Thành và Kiên Lương. Đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cống Kênh Nhánh, Cống rạch Tà Niên và thực hiện các dự án ODA, hoàn tất thủ tục, tổ chức lựa chọn nhà thầu dự án 18 cống thủy lợi ven biển.

Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các đơn vị, kiểm tra tiến độ, hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án nhằm giúp chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn. Kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chuyển, cắt giảm vốn các dự án chậm tiến độ cho các dự án triển khai tốt.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang Nguyễn Đức Chín nhấn mạnh, các dự án nào chậm tiến độ, không có khối lượng, điều chuyển vốn cho các dự án có tiến độ, có khối lượng, có nhu cầu về vốn để nâng cao tỷ lệ giải ngân.

Tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, ban quản lý xây dựng tiến độ công trình, dự án, cam kết thực hiện. Kiểm điểm trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong việc không đạt tiến độ đề ra về đầu tư công.

Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước; trong đó, tăng cường nghiệm thu từng giai đoạn để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, không để dồn việc thanh toán khối lượng hoàn thành tập trung vào cuối năm.

Tỉnh yêu cầu đẩy nhanh quyết toán công trình khi được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo đúng thời gian quy định và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các đơn vị không quyết toán, quyết toán chậm gây ảnh hưởng đến việc bố trí kế hoạch vốn.

Tỉnh cũng giao Sở Tài chính rà soát, chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư kịp thời báo cáo tiến độ, khối lượng hoàn thành, nghiệm thu hoàn thành để làm thủ tục giải ngân khi có khối lượng.

Theo kế hoạch vốn năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang triển khai giao chi tiết hơn 5.969 tỷ đồng, đạt 97,72% so với Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao bố trí thực hiện 575 dự án; trong đó, 117 dự án khởi công mới vốn bố trí hơn 1.065 tỷ đồng, chiếm 17,45% kế hoạch; 458 dự án trả nợ và chuyển tiếp, vốn bố trí hơn 5.043 tỷ đồng, chiếm 82,55% kế hoạch.

Kế hoạch vốn chuyển nguồn và kéo dài sang năm 2020 gần 937 tỷ đồng. Đến hết ngày 20/8/2020, giá trị khối lượng hoàn thành hơn 2.209 tỷ đồng, đạt 36,17% kế hoạch, giá trị giải ngân khoảng 1.961 tỷ đồng, đạt 32,11% kế hoạch.

Tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc với các đơn vị, qua đó đề xuất điều chuyển nguồn vốn Trung ương là 269 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương hơn 633 tỷ đồng từ các dự án chậm hoặc không có khả năng giải ngân để chuyển cho các dự án có khối lượng, tiến độ triển khai nhanh.

Nguyên nhân thực hiện đầu tư công chậm do giải phóng mặt bằng, đấu thầu, thay đổi cơ chế, chính sách, năng lực chuyên môn của một số cán bộ Ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu... còn hạn chế, không thanh toán vốn nhiều lần, chờ thanh toán một lần của cả chủ đầu tư, ban quản lý dự án và cả nhà thầu, phát sinh hạng mục, điều chỉnh dự án, thiết kế dự toán...

Mặt khác, trong những tháng đầu năm xuất hiện đại dịch COVID-19, hạn mặn ảnh hưởng tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công./.

Lê Huy Hải (TTXVN/Vietnam+)