Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào

Sáng 7/1/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào.

ttxvn-ky-hop-lan-thu-46-uy-ban-lien-chinh-phu-ve-hop-tac-song-phuong-viet-nam-1-5700.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chủ trì Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-ky-hop-lan-thu-46-uy-ban-lien-chinh-phu-ve-hop-tac-song-phuong-viet-nam-2-283.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-ky-hop-lan-thu-46-uy-ban-lien-chinh-phu-ve-hop-tac-song-phuong-viet-nam-3-8788.jpg
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-ky-hop-lan-thu-46-uy-ban-lien-chinh-phu-ve-hop-tac-song-phuong-viet-nam-4-6179.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên đoàn Việt Nam tham dự kỳ họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-ky-hop-lan-thu-46-uy-ban-lien-chinh-phu-ve-hop-tac-song-phuong-viet-nam-5-2281.jpg
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và các thành viên đoàn Lào tham dự kỳ họp. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-ky-hop-lan-thu-46-uy-ban-lien-chinh-phu-ve-hop-tac-song-phuong-viet-nam-6-186.jpg
Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-ky-hop-lan-thu-46-uy-ban-lien-chinh-phu-ve-hop-tac-song-phuong-viet-nam-7-7333.jpg
Kỳ họp lần thứ 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0701vietnamlao4-7130.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến ký biên bản Kỳ họp lần thứ 46. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0701vietnamlao5-7750.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến ký biên bản Kỳ họp lần thứ 46. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
ttxvn-0701vietnamlao6-6239.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone chứng kiến ký biên bản Kỳ họp lần thứ 46. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục